De Flash animatie wordt op uw computer niet correct ondersteund, mogelijke oorzaken zijn:
- of u heeft een oudere Flash Player, klik hier om gratis de nieuwste versie te downloaden.
- of Javascript is uitgeschakeld, gelieve Javascript te activeren. Uitleg nodig hiervoor? mail info@webpubli.be

Vlaamse gebarentaal?

Erkenning van de Vlaamse Gebarentaal:
klik hier en lees de geschiedenis in vogelvlucht

 

De vraag om erkenning van de Vlaamse Gebarentaal leefde al lang voor 2006. In het begin van de jaren ’90 ging het onderzoek naar VGT van start. Daaruit bleek dat VGT een volwaardige taal is. In diezelfde periode maakte het emancipatieproces van de Vlaamse Dovengemeenschap een grote sprong vooruit. De roep om erkenning werd sterker. In 1997 organiseerde Fevlado in Turnhout een nationaal congres over de erkenning van Vlaamse Gebarentaal. Toenmalig minister van Cultuur Luc Martens beschouwde de erkenning van VGT als niet meteen mogelijk.
In 1999 werd de vraag om erkenning opnieuw gesteld in de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de problematiek van personen met een handicap.

Plannen en goede intenties waren er dus al langer, maar alles werd in een stroomversnelling gebracht door de petitie van het Doof Actie Front (DAF) in 2004. DAF was een groep van dove en horende Vlaamse gebarentalige jongeren en kwam op voor de Vlaamse Gebarentaal en haar gebruikers. De eerste grote actie van DAF betrof de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. Het gezamenlijke lobbywerk van DAF en Fevlado zorgde ervoor dat de erkenning van de VGT in het partijprogramma van verschillende partijen werd opgenomen maar had niet als resultaat dat de erkenning ook werd opgenomen in het regeerakkoord na de verkiezingen.

DAF besloot dan ook om gebruik te maken van het petitierecht. Volgens dit petitierecht mag iedereen het Vlaams Parlement verzoeken over te gaan tot de bespreking van een voorstel om het beleid of een decreet te wijzigen. Wanneer zo’n verzoekschrift door tenminste 15.000 personen ondertekend is, is men verplicht het ten gronde te behandelen en de eerste ondertekenaar te horen.

DAF lanceerde de petitie voor de erkenning van Vlaamse Gebarentaal op de WDD van 25 september 2004. Het verzoek bestond uit 4 concrete vragen:

  • Erkennen van de Vlaamse Gebarentaal als eerste taal van de Vlaamse doven
  • Structureel overleggen van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement met de Vlaamse Dovengemeenschap en andere betrokken partijen over de praktische gevolgen van deze erkenning
  • Stimuleren en uitbouwen van het taalkundig onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal
  • Toelaten dat VGT op VRT een mogelijkheid wordt, in navolging van onder andere de RTBF, de BBC en de NOS.

De petitie werd afgesloten op 31 december 2004. Op minder dan vier maanden tijd groeide deze kleinschalige actie uit tot het meest populaire verzoekschrift ooit ingediend bij het Vlaams Parlement. Niet minder dan 71.330 mensen tekenden de petitie.

In januari 2005 werd de petitie overhandigd aan Norbert De Batselier, de toenmalige voorzitter van het Vlaams Parlement, met aansluitend een persconferentie. In april 2005 werd een hoorzitting georganiseerd voor de leden van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, waarin door afgevaardigden van DAF, Fevlado, het VGTC en Wallonië toelichting werd gegeven over het belang van de erkenning van VGT. Voor deze openbare hoorzitting kwamen er een honderdtal dove mensen en sympathisanten opdagen.

Ondertussen had DAF intensief overleg met Fevlado en het VGTC, met grondwetspecialisten en met politici waaronder Vlaams parlementslid Helga Stevens (N-VA). Zij nam samen met medewerker Nick Mouton en een aantal andere politici het initiatief om de erkenning decretaal uit te werken in overleg met afgevaardigden uit de Dovengemeenschap. Er was tevens overleg met de meerderheidspartijen en met de toenmalige minister van Cultuur, Bert Anciaux.

In februari 2006 dienden Helga Stevens, Veerle Heeren (CD&V), Dany Vandenbossche (sp.a), Anne Marie Hoebeke (Open VLD) en Bart Caron (Groen!) namens de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet in tot erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Het decreet bevat drie grote onderdelen:

  1. De culturele erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;
  2. De oprichting van een adviescommissie die de Vlaamse overheid zal adviseren over het beleid inzake het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal;
  3. De structurele subsidiëring van het onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal.

Op 17 februari 2006 bereikten de meerderheidspartijen een akkoord over het decreet over de erkenning van VGT.

Op 26 april 2006 was het dan zover: het Vlaams Parlement keurde unaniem het decreetsvoorstel tot erkenning van de Vlaamse Gebarentaal goed. Het Vlaams Parlement zat afgeladen vol! Deze datum geldt als de ‘verjaardag’ van de erkenning van de VGT. Het besluit werd officieel gepubliceerd in het Staatsblad op 5 mei 2006.

Nu, vijf jaar later, is er al heel wat gebeurd. De adviescommissie VGT werd opgericht, het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC) werd door de Vlaamse overheid erkend als kennis- en informatiecentrum omtrent VGT en er werden jaarlijks projecten gesubsidieerd die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. En natuurlijk gebeurde er nog veel meer.

Op 30 april zullen Fevlado en het VGTC tijdens de studiedag in het Vlaams Parlement een overzicht geven van alles wat er de laatste 5 jaar is gebeurd sinds de erkenning van VGT. Als je nieuwsgierig bent, kom dan zeker af!

Je kan ook meer lezen over de aanloop naar de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal in volgende publicatie: Vermeerbergen, M. & Van Herreweghe, M. (2008) Wat geweest/gewenst is. Organisaties van en voor doven in Vlaanderen bevraagd over 10 thema’s. Academia Press en Fevlado Diversus.

Powered by WebPubli
Copyright © 2007 - 2018 Fevlado

Vlaamse overheid      Nationale Loterij      Cel gelijke kansen in Vlaanderen