De Flash animatie wordt op uw computer niet correct ondersteund, mogelijke oorzaken zijn:
- of u heeft een oudere Flash Player, klik hier om gratis de nieuwste versie te downloaden.
- of Javascript is uitgeschakeld, gelieve Javascript te activeren. Uitleg nodig hiervoor? mail info@webpubli.be

Vlaamse Gebarentaal Voor Gevorderden

6 / 9

Hoe leren dove kinderen een gebarentaal?

Vaak denken mensen dat alle dove kinderen een gebarentaal leren van hun ouders, net zoals alle horende kinderen gesproken taal leren van hun ouders. Dit is echter niet het geval. Dovengemeenschappen zijn in vergelijking met andere taalminderheidsgroepen uniek, in die zin dat 90 tot 95% van de dove kinderen horende ouders heeft. Enkel een kleine groep van 5 tot 10% van de dove kinderen, heeft zelf dove ouders. Deze laatste groep kan dus een gebarentaal leren van zijn/haar ouders op net dezelfde manier als horende kinderen een gesproken taal leren van hun ouders: als moedertaal. De overgrote meerderheid van de dove kinderen moet gebarentaal echter op een andere manier verwerven. Op het moment dat horende ouders ontdekken dat hun baby doof is, is dat kindje in de meeste gevallen enkele weken oud. Zelfs als horende ouders op dat moment beslissen om VGT te leren (wat in Vlaanderen helaas heel uitzonderlijk is), dan nog zal er enige tijd overheen gaan voor ze die taal goed leren gebruiken. Perfecte Vlaamse gebarentaalgebruikers zullen ze misschien nooit worden. Maar dat is ook niet echt erg: beter imperfecte VGT dan geen of slechte communicatie. Hoe verwerven deze dove kinderen met horende ouders dan een gebarentaal? De meeste dove kinderen gaan, zeker op jonge leeftijd, naar een dovenschool. Daar komen ze in contact met de gebarentaal. Wanneer de gebarentaal in de school wordt gebruikt als onderwijstaal, leert het kind die taal zowel in als buiten de klas. Maar ook in scholen waar de Vlaamse Gebarentaal (nog) geen of maar een heel beperkte officiƫle rol speelt, pikken nieuwkomers de taal al heel snel op. Via de communicatie met andere kinderen die de gebarentaal (al) wel kennen, verwerven dove kinderen van horende ouders op een spontane manier gebarentaal. Hierbij zijn de dove kinderen van Dove ouders belangrijk: zij hebben thuis gebarentaal geleerd als moedertaal en zijn dus goede "taalrolmodellen". Zoals we al schreven, wordt er in de meeste Vlaamse dovenscholen in de klas nog geen of maar heel weinig Vlaamse Gebarentaal gebruikt. Er worden ook nog maar zeer weinig volwassen Doven betrokken bij het onderwijs. Dat betekent dat vele dove kinderen van horende ouders de Vlaamse Gebarentaal meestal niet leren van volwassenen, maar wel van hun dove schoolkameraadjes. Dat is een heel erg uitzonderlijke situatie die bij horende kinderen bijna nooit voorkomt.

Powered by WebPubli
Copyright © 2007 - 2018 Fevlado

Vlaamse overheid      Nationale Loterij      Cel gelijke kansen in Vlaanderen