De Flash animatie wordt op uw computer niet correct ondersteund, mogelijke oorzaken zijn:
- of u heeft een oudere Flash Player, klik hier om gratis de nieuwste versie te downloaden.
- of Javascript is uitgeschakeld, gelieve Javascript te activeren. Uitleg nodig hiervoor? mail info@webpubli.be

Vlaamse Gebarentaal Voor Gevorderden

3 / 9

Wat betekent tweetalig onderwijs aan dove kinderen?

Binnen het tweetalig onderwijs wordt de VGT beschouwd als eerste taal voor kinderen, en het Nederlands als tweede taal. Men denkt daardoor vaak verkeerdelijk dat het Nederlands dan op de achtergrond raakt, maar de achterliggende filosofie van tweetalig onderwijs stelt juist dat het Nederlands pas goed kan worden aangeleerd als een kind over een voldoende goede basis VGT beschikt. Het gesproken Nederlands is voor een doof kind immers niet of moeilijk toegankelijk, en je kan een taal niet leren als je er geen toegang tot hebt. Het Nederlands wordt dus aangeleerd via de taal die wel toegankelijk is, namelijk VGT. Dit wil niet zeggen dat de VGT wordt opgegeven van zogauw het kind goed Nederlands kan. De twee talen staan op gelijke voet en zullen in het leven van het kind altijd belangrijk blijven. Vanzelfsprekend gaat het bij tweetalig onderwijs aan dove kinderen in de eerste plaats om de geschreven vorm van het Nederlands (de gesproken vorm kan aangeleerd worden indien dit voor het kind haalbaar is; dit zal ook niet voor elk kind hetzelfde belang hebben). Dovengemeenschappen wereldwijd zijn ervan overtuigd dat deze vorm van onderwijs dove kinderen, slechthorende kinderen en ook kinderen met een cochleair inplant de beste garantie biedt om zich twee talen eigen te maken, zich vrij te bewegen tussen de horende wereld en de Dovengemeenschap, en een sterke Dove identiteit uit te bouwen. Ook wetenschappelijk onderzoek heeft dit reeds aangetoond (en niet alleen dit, maar ook dat eentalig onderwijs –uitsluitend in gesproken taal- al decennialang niet de beloofde resultaten oplevert). Jammer genoeg zijn weinigen op de hoogte van dit onderzoek, of is men al zolang op dezelfde manier bezig dat men hierin niet geïnteresseerd is. Daardoor geraakt het tweetalig onderwijs in Vlaanderen maar zeer moeizaam van de grond. De grote invloed van de medische wereld is hier zeker niet vreemd aan.

Powered by WebPubli
Copyright © 2007 - 2018 Fevlado

Vlaamse overheid      Nationale Loterij      Cel gelijke kansen in Vlaanderen