De Flash animatie wordt op uw computer niet correct ondersteund, mogelijke oorzaken zijn:
- of u heeft een oudere Flash Player, klik hier om gratis de nieuwste versie te downloaden.
- of Javascript is uitgeschakeld, gelieve Javascript te activeren. Uitleg nodig hiervoor? mail info@webpubli.be

Vlaamse Gebarentaal Voor Dummies

6 / 26

Wat is een gebarensysteem?

Een gebarensysteem is geen taal. Het is een kunstmatige combinatie van de gesproken taal en gebaren. In Vlaanderen is dit Nederlands met gebaren. Dit komt erop neer dat je Nederlands spreekt en op hetzelfde moment de Nederlandse woorden ondersteunt met gebaren. De gebruikte gebaren zijn niet steeds dezelfde als in de Vlaamse Gebarentaal en de grammatica is die van het gesproken Nederlands. Een gebarensysteem wordt uitgevonden om een gesproken taal toegankelijker te maken. Vooral de horende leerkrachten in het dovenonderwijs hopen hierdoor het Nederlands makkelijker te maken voor dove mensen door twee talen te 'combineren'. Het resultaat is echter dat dove kinderen geen enkele taal volwaardig onderwezen krijgen, noch de Vlaamse Gebarentaal, noch het Nederlands.

Powered by WebPubli
Copyright © 2007 - 2018 Fevlado

Vlaamse overheid      Nationale Loterij      Cel gelijke kansen in Vlaanderen