De Flash animatie wordt op uw computer niet correct ondersteund, mogelijke oorzaken zijn:
- of u heeft een oudere Flash Player, klik hier om gratis de nieuwste versie te downloaden.
- of Javascript is uitgeschakeld, gelieve Javascript te activeren. Uitleg nodig hiervoor? mail info@webpubli.be

Vlaamse Gebarentaal Voor Dummies

22 / 26

Wat is een tolk Vlaamse Gebarentaal?

Een tolk Vlaamse Gebarentaal vertaalt de Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken Nederlands en omgekeerd. Vooraleer iemand zich tolk Vlaamse Gebarentaal mag noemen, moet die persoon een degelijke opleiding genoten hebben, een deontologische code ondertekenen en zich laten registreren bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Een tolk Vlaamse Gebarentaal kan in elke situatie ingezet worden waar er communicatie nodig is tussen een horende en dove persoon. Zowel de horende als de dove persoon kunnen een tolk Vlaamse Gebarentaal aanvragen. Dit kan bij het Communicatie Assistentie Bureau (CAB). De tolk zal in eender welke situatie de gesproken taal naar Vlaamse Gebarentaal vertalen en de Vlaamse Gebarentaal naar de gesproken taal. Een tolk is geen maatschappelijk assistent of cultureel bemiddelaar. Voor sommige situaties hebben dove personen recht op tolkuren via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Die tolkuren zijn momenteel beperkt tot 18 uren per jaar per persoon voor situaties zoals ziekenhuisbezoek, oudercontact, afspraken met de bank,… Daarnaast kan een werkende dove persoon ook beroep doen op tolkuren. Dan gaat het om 10% van de arbeidstijd waarbij een tolk via de overheid betaald wordt. Het aantal uren dat de overheid financiert is beperkt en is niet voldoende om aan elke dove persoon het aantal uren te verlenen waarop ze recht hebben. Het beroep tolk Vlaamse Gebarentaal kan je gerust op de lijst van "uitzonderlijke beroepen" plaatsen. Momenteel werkt slechts een kleine minderheid fulltime als tolk. De relatief lage verloning en het statuut als zelfstandige zorgt er voor dat velen hun tolkwerk combineren met een andere job. Hierdoor is het aantal beschikbare tolken vrij beperkt, tot ergernis van horende en dove klanten.

Powered by WebPubli
Copyright © 2007 - 2018 Fevlado

Vlaamse overheid      Nationale Loterij      Cel gelijke kansen in Vlaanderen